تماس با ما

تماس بگیرید

آدرس ما

Sedna GemExport
ایران، کرمان، رفسنجان، مجتمع ستاره، واحد 153.

تلفن همراه: +98-1234567
شماره تلفن: +98-913-1234567
شماره فکس: +98-913-1234567
ایمیل: info@sednagem.ir