قدرت شفابخش کریستال ها

قدرت شفابخش کریستال ها

کریستال های شفابخش هزاران سال است که وجود داشته اند. بسیاری بر این باورند که استفاده از کریستال ها از سومریان باستان است که کریستال ها را در فرمول های جادویی گنجانده اند. مصریان باستان از این جواهرات گرانبها طلسم می تراشیدند و از انرژی برای هدایت مردگان به زندگی پس از مرگ استفاده می کردند. استفاده اولیه از این سنگ ها همیشه برای محافظت و سلامت بوده است و فرهنگ هایی مانند مایاها، اینکاها، آزتک ها و فرهنگ چینی باستان، فرهنگ یونان باستان و روم همگی از کریستال ها برای خواص و قدرت خود استفاده کرده اند.

در فرهنگ پاپ، کریستال ها توجه زیادی را به خود جلب کرده اند، زیرا شناخته شده اند که جریان انرژی خوب را تقویت می کنند و به خلاص شدن از بدن و ذهن از انرژی منفی مضر برای پزشک و پزشک کمک می کنند. مزایای عاطفی هر سنگ خاصیت خود را دارد و همه آنها برای مزایای مختلفی مانند محافظت، شانس، رفاه، ثبات، قدرت، آرامش درونی، عشق و غیره استفاده می شوند. انتخاب سنگ مناسب یک فرآیند است، بنابراین آرامش خود را حفظ کنید و تعادل خود را با سنگ پیدا کنید. قدرت کریستال ها.

Share this Post: